Wymogi i normy firm outsourcingowych

Dobre i w pełni satysfakcjonujące funkcjonowanie firm outsourcingowych, to nie tylko wysokiej jakości sprzęt, umiejętności wychwytywania i wdrażania nowinek technologicznych.

Aby w ogóle zaistnieć na rynku IT muszą spełnić wiele rygorystycznych norm, zasad i przepisów, które nie tylko gwarantują sukces prowadzącego biznesu, ale przede wszystkim jego bezpieczne funkcjonowanie.

Otóż każda firma powinna zwrócić uwagę na wszystkie standardy w zakresie bezpiecznego stosowania parametrów, zasilania energii, które panują w serwerowni.

Aby zagwarantować sobie ciągłość przesyłu danych w razie jakiejkolwiek awarii, wybieramy zasoby zewnętrznej firmy, ale zdarza się, że i tam występuje problem z zasilaniem.

Dlatego też firmy świadczące usługi outsourcingowe, powinny posiadać zabezpieczenia energetyczne w postaci niezależnego przyłącza, systemy awaryjnego zasilania UPS, a nawet agregaty prądotwórcze.

Dla zapewnienia optymalnej temperatury urządzeń powinien również działać odpowiedni system klimatyzacyjny, który zapobiega przegrzewaniu się systemów.

Dodatkowo każda z serwerowni powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przez instalowanie systemu monitoringu, całodobową ochronę personalną, jak również zabezpieczenia i kontrole dostępu do baz danych.

To również zapobieganie sytuacjom kryzysowym, w postaci pożaru, stosując wykrywacze dymu oraz urządzenia do samoistnego gaszenia ewentualnego pożaru.

Dla podnoszenia standardów swojej firmy powinni również dysponować bogatą ofertą przyłączenia do wszystkich dostawców internetowych oraz sprzętu światowej klasy firm technologicznych.