Wybór odpowiedniej firmy outsourcingowej to nie wszystko, gdy już zdecydujemy się na tą jedną musimy dokonać decyzji, która z oferowanych opcji będzie odpowiednia. Mimo tego, że wszystkie firmy bazują na indywidualnie dopasowanych ofertach, to i tak istnieją pewne ramowe opcje zawarte w tak zwanych pakietach. Każdy z nich opiera się na trzech zasadniczych elementach, które będą rzutowały na końcową cenę. Przede wszystkim chodzi o ustalenie godzin realizowania zlecenia, czasu obejmującego całe zlecenie, z podziałem na ilość godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, oraz czasu reakcji na zasygnalizowane zgłoszenie. Najczęściej firmy bazują na tak zwanych limitach, które mogą wykorzystywać w danym miesiącu.

I tak do wybory mają dwie, sześć lub osiem godzin, natomiast po przekroczeniu tego limitu, mamy oczywiście możliwość skorzystania z pomocy, jednak odbywa się to już według ustalonej dodatkowej stawki godzinowej. Godziny pracy firm zewnętrznych również wchodzą w skład ustalonego pakietu i różnią się w zależności od firmy. Jednak najczęściej są to standardowe godziny od 9: 00 do 17: 00, ale również opcja całodobowej obsługi wchodząca w skład najlepszych pakietów. Dodatkowo uwzględnia się również czas reakcji na zgłoszenie, który może trwać odpowiednio do pakietu 24, 8, lub 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Najczęściej jednak wykorzystywane są pakiety z najwyższej półki, które gwarantują całodobową opiekę, doraźną pomoc telefoniczną, a także możliwość wykonywania napraw i serwisowania w godzinach nocnych, niewpływających na pracę biura.