Rozliczenie fixed – price

Wspomniane wcześniej modele outsourcingu IT, rozgraniczane na zasadzie zastosowania, co do określonych zakresów danego projektu, posiadają jeszcze głębsze znaczenie. Jeden z dostępnych modeli jest zarazem jednym z dwóch metod rozliczeń za wykonaną usługę. Fixed – price to z góry określone wynagrodzenie za cały wykonany projekt. Stawka rozliczeniowa ustalana jest na podstawie sprecyzowanych na etapie podpisywania umowy wymagań.

Wszystkie warunki współpracy, sposoby płatności, harmonogramy i poszczególne etapy są jasno wyszczególnione. Zawsze proces wynagrodzenia, a zatem wystawienia faktury i dokonania zapłaty odbywa się po zakończeniu zadania, nigdy wcześniej. Ewentualnie może odbyć się po zrealizowaniu danego etapu, jeżeli zostało to zawarte w umowie. Zaletą tego modelu jest z pewnością znana na samym początku cena zlecenia, ale również brak jakichkolwiek zmian jej wysokości, na skutek niesprecyzowanych wcześniej ewentualnych zmian.

Co ostatecznie przyczynia się do poniesienia przez firmę strat, zamiast zysku z wykonanego projektu. Jak zawsze istnieją dwie strony medalu, z jednej strony ustalona cena jest zaletą, ale dla klientów firm outsourcingowych, może być odbierana negatywnie. Ponieważ stosowane zabezpieczenie dostawcy, prowadzi do zawyżania stawki projektu, a potencjalnie wyższa cena będzie raczej wadą modelu niż zaletą. Z góry określony zakres, w niektórych przypadkach może przynieść również więcej problemów niż korzyści.

Na drodze wielu czynników, dochodzi często do wymuszonego wprowadzania zmian w projekcie, które w tej sytuacji nie są takie proste do zrealizowania.