Prawo podatnika do zaskarżenia postanowienia oraz prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

Podatnik ma prawo do zaskarżenia postanowienia w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia mu postanowienia.

Takie zażalenie może on jednak wnieść tylko wówczas, kiedy stanowi tak ordynacja podatkowa.

Blitz Cleaning pralnia Gliwice na ulicy Niepaszyckiej 2, pralnia z doświadczeniem stoły bankietowe

W każdym innym przypadku będzie to bowiem niemożliwe.

Jeżeli natomiast uzyskana decyzja podatkowa jest już tą ostateczną to podatnik ma prawo wystąpić do organu podatkowego z prośbą o wzruszenie decyzji.

Te warunki są określone w ustawie i obowiązują w określonych sytuacjach.

Decyzja może zostać wzruszona w trybie stwierdzenia jej nieważności, wznowienia postępowania oraz uchylenia lub zmiany.

Przepisy polskiego prawa podatkowego określają także przesłanki, które pojawiają się przy zastosowaniu każdego z wyżej wymienionych trybów procesowych.

Natomiast zadaniem podatnika jest wybranie trybu, który będzie stosowny do okoliczności występujących w danym procesie.

Pojawiające się tam tryby mają charakter nadzwyczajny.