Prawo podatnika do bania czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

Prawo podatnika do bania czynnego udziału w postępowaniu podatkowym jest jednym z praw obowiązujących w toku wszystkich procedur podatkowych. Każdy podatnik ma prawo do brania czynnego udziału w prowadzonych czynnościach podatkowych.

gdzie w poznaniu pościel pościel poznań pościel poznań Aspiral - schody kręte

Jego czynny udział może mieć charakter osobisty lub też może odbywać się za pośrednictwem pełnomocnika. Prawo to obowiązuje zawsze, nie ma znaczenia czy dana procedura jest prowadzona przez organ drugiej czy też pierwszej instancji.

Prawo podatnika do bania czynnego udziału w postępowaniu podatkowym obowiązuje także już po zakończeniu postępowania. Podatnik ma tym samym prawo do wglądu we wszystkie akta jego sprawy, znajdujące się w pomieszczeniu właściwego organu podatkowego.

Wgląd do tychże dokumentów może mieć miejsce tylko w obecności pracownika danego organu podatkowego. Podatnik ma prawo do kopii, odpisów oraz sporządzania notatek z udostępnionych mu dokumentów.

Może także zażądać otrzymania odpisów tych dokumentów.