Prawo do zwrotu podatku

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku jest jednym z praw podatników. Nadpłata podatkowa powstaje przy płaceniu podatku nienależnego, czyli wówczas kiedy nie było obowiązku jego opłacenia.

Nadpłata powstaje także wtedy, kiedy opłacono podatek wyższy, niż był wymagany. O nadpłacie można mówić także wówczas kiedy płatnik pobiera podatek nienależny lub pobiera ten podatek w wysokości wyższej, niż wysokość należna.

Kiedy zaistnieje jedna z powyżej opisanych sytuacji podatnik ma prawo do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku. Każda nadpłata oraz jej oprocentowanie jest zaliczana z urzędu i przeznaczana na uiszczenie wszelkich zaległości podatkowych.

Nadpłata może być także przeznaczana na poczet aktualnych zobowiązań podatkowych, natomiast jeżeli takowych nie ma to podlega ona zwrotowi z urzędu. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku można złożyć z prośbą o zwrócenie nadpłaty podatku w części lub w całości.

Zwrot nadpłaty może być przekazany na rachunek bankowy podatnika lub też, jeżeli nie posiada on konta bankowego, może być zwrócony w gotówce.