E-learning a tradycyjna szkoła

Porównywanie e-learningu i tradycyjnej szkoły nie zawsze ma sens, ponieważ oba rozwiązania się uzupełniają i tylko w niektórych przypadkach decydujemy się na jeden model nauczania. W przypadku małych dzieci i osób, które mają problem z samodzielną nauką nie pozostaje nic innego niż wybór tradycyjnej ścieżki edukacji.

Z kolei osoby potrafiące się zdyscyplinować i uczyć bez nadzoru osoby trzeciej mogą skorzystać z e-learningu już w młodszym wieku. Często jednak oba rozwiązania są łączone, np.

na platformie e-learningowej znajdują się zadania domowe, kluczowe materiały z lekcji, które odbywają się tradycyjnie w szkole, a także informacje o ocenach i postępach w nauce. Obecnie w ten sposób najczęściej korzysta się z platform e-learningowych, które stanowią wygodny dodatek dla nauczyciela i ucznia.

Zalet nie trzeba wymieniać, gdyż są niemal oczywiste. Ograniczenie przepisywania informacji z tablicy pozwala znacząco zaoszczędzić czas, który można wykorzystać na objaśnienie trudniejszych części materiału.