Dlaczego jesteśmy zobowiązani płacić podatki?

Raczej mało który obywatel jest chętny do opłacania podatków, większość niestety podchodzi do tego z pewną niechęcią, a co gorsza – wielu z nich unika obowiązku płacenia podatków, co jest postrzegane jako przestępstwo podatkowe. Niestety stan wiedzy oraz świadomość Polaków kwestii znajomości prawa podatkowego jest wciąż bardzo niska. Niewielu zdaje sobie bowiem sprawę z tego, jak ważne są podatki dla prawidłowego funkcjonowania państwa.

Faktem jest, że państwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować gdyby nie wpływy z podatków. Dzięki nim mamy darmowy dostęp do służby zdrowia oraz publicznej edukacji. To jednak nie wszystko – podatki w największym stopniu zasilają budżet państwa, a państwo zaś przeznacza je na poprawę statutu życia obywateli.

Remontowane są drogi, urzędy, szkoły, szpitale oraz inne miejsca publiczne. Sponsorowane są niektóre z akcji a także rozwój kultury. Podatki są także przeznaczane na łatanie dziury budżetowej, która niestety wciąż istnieje.